28 Ağustos 2013 Çarşamba

CSS ile Adım Adım İlerleme Çubuğu


Sadece CSS kullanarak adım adım ilerleme çubuğu yapmak mümkün.

CSS kodları şöyle

ol.progtrckr {
margin: 0;
padding: 0;
list-style-type none;
}


ol.progtrckr li {
display: inline-block;
text-align: center;
line-height: 3em;
}


ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="2"] li { width: 49%; }
ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="3"] li { width: 33%; }
ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="4"] li { width: 24%; }
ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="5"] li { width: 19%; }
ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="6"] li { width: 16%; }
ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="7"] li { width: 14%; }
ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="8"] li { width: 12%; }
ol.progtrckr[data-progtrckr-steps="9"] li { width: 11%; }

ol.progtrckr li.progtrckr-done {
color: black;
border-bottom: 4px solid yellowgreen;
}


ol.progtrckr li.progtrckr-todo {
color: silver;
border-bottom: 4px solid silver;
}


ol.progtrckr li:after {
content: "\00a0\00a0";
}


ol.progtrckr li:before {
position: relative;
bottom: -2.5em;
float: left;
left: 50%;
line-height: 1em;
}


ol.progtrckr li.progtrckr-done:before {
content: "\2713";
color: white;
background-color: yellowgreen;
height: 1.2em;
width: 1.2em;
line-height: 1.2em;
border: none;
border-radius: 1.2em;
}


ol.progtrckr li.progtrckr-todo:before {
content: "\039F";
color: silver;
background-color: white;
font-size: 1.5em;
bottom: -1.6em;
}


HTML kodları ise şöyle

<ol class="progtrckr" data-progtrckr-steps="4">
<li class="progtrckr-done">Adım 1</li><!--
--><li class="progtrckr-done">
Adım 2</li><!--
--><li class="progtrckr-done">Adım 3</li><!--
--><li class="progtrckr-todo">Adım 4</li>
</ol>


data-progtrckr-steps özelliği ordered list içindeki adım sayısını belirtiyor. li tagları arasındaki html yorumları sayesinde ise yeşil çizgiler arasındaki boşluklar ortadan kalkıyor.

http://blog.sathomas.me/post/tracking-progress-in-pure-css adresinden Türkçeleştirilerek alınmıştır.

12 Ağustos 2013 Pazartesi

ITextSharp Türkçe Karakter Sorunu


ITextSharp ile pdf çıktısı oluştururken Türkçe karakterler görünmeyebiliyor. Bu sorunu aşmak için yeni bir font tanımlayıp,

iTextSharp.text.pdf.BaseFont STF_Helvetica_Turkish = iTextSharp.text.pdf.BaseFont.CreateFont("Helvetica", "CP1254", iTextSharp.text.pdf.BaseFont.NOT_EMBEDDED);

iTextSharp.text.Font fontNormal = new iTextSharp.text.Font(STF_Helvetica_Turkish, 12, iTextSharp.text.Font.NORMAL);ekleyeceğin metinlerde de parametre olarak bu fontu eklemen gerekiyor. Örnek olarak pdftable adında bir tabloya yeni bir hücre eklerken;

pdftable.AddCell(new Phrase("ğüşıöç ĞÜŞİÖÇ" , fontNormal));
gibi.

13 Şubat 2013 Çarşamba

Centos üzerinde yeni bir VLAN oluşturma

Centos üzerinde yeni bir VLAN oluşturmak için

  • Öncelikle ethernet araçlarının bulunduğu dizine gel

               # cd /etc/sysconfig/network-scripts

  • Aynı dizinde ifcfg-eth0 dosyasının istediğin isimde bir kopyasını oluştur

                # cp ifcfg-eth0  ifcfg-eth0.1
  • Oluşturduğun dosyayı açıp gerekli değişiklikleri yap

                 # vim ifcfg-eth0.1

                DEVICE=ifcfg-eth0 yerine DEVICE=ifcfg-eth0.1 yazıp
                VLAN=yes satırını ekle
  • SETUP uygulaması veya ilgili dosyalardan ifcfg-eth0.1 için ip, subnetmask ve gateway ayarlarını yap

  • Network servisini tekrar başlat

                 # service network reload

9 Şubat 2013 Cumartesi

Linux makinede mysql root şifresini değiştirme


Merhaba, uzun zaman oldu buraya bir şey yazmadın. İşlerin biraz fazla, biraz ondan biraz bundan seni buradan uzaklaştırdı.

Neyse mysql root şifresini bugün değiştirmek istedin araştırdın buldun yaptın oldu. Buraya yaz da sonra unutma istedin. Adım adım bakacak olursak;

1. Adım mysqld servisini durdur

Bunun için birkaç yöntem var. En kolayı komut satırına

# service mysqld stop
veya
/etc/init.d/mysqld stop 

yazmak olacaktır. Alacağınız çıktı ise,

Stopping MySQL:            [  OK  ]

2.Adım skip-grant özelliğiyle çalıştır

# mysqld_safe --skip-grant-tables & 

Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql

3.Adım mysql'e şifresiz bağlan

# mysql -u root

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g. Your MySQL connection id is 1 Server version: 5.0.45 Source distribution
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.


mysql>

4.Adım şifreyi aşağıdaki satırları girerek değiştir

mysql> use mysql;
mysql> update user set password=PASSWORD("şifre") where User='root';
mysql> flush privileges;
mysql> quit;

5.Adım mysqld servisini durdur

/etc/init.d/mysqld stop 


Stopping MySQL:      [  OK  ]
[1]+  Done mysqld_safe --skip-grant-tables

6.Adım mysqld servisini başlat

/etc/init.d/mysqld start

işlemlerini yaptıktan sonra artık yeni şifren ile mysql'e giriş yapabilirsin.

mysql -u root -p

hadi bakalım...