26 Eylül 2019 Perşembe

Tabloda Aktif Arama (JQuery)

HTML


<input type="text" class="form-control" id="search" name="search"/>
<table id="table" class="table table-striped table-bordered">
<tr>
  <th>Numara</th>
  <th>Ad Soyad</th>
  <th>Bölüm</th>
  <th>Sınıf</th>
</tr>
<tr>
  <th>123456789</th>
  <th>Ahmet Al</th>
  <th>Bilgisayar Mühendisliği</th>
  <th>2</th>
</tr>
.
.
.
</table>

JS


$("#search").on("keyup",
    function(){
      var value=$(this).val().toLowerCase();
      $("#table tr").filter(function(){
       $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
      });
    });

Select Seçimine Göre Bir Input Gizle veya Göster

HTML

<select name="dil" id="dil">
        <option value="ing">İngilizce</option>
        <option value="alm">Almanca</option>
        <option value="isp">İspanyolca</option>
        <option value="fra">Fransızca</option>
        <option value="tr">Turkçe</option>
        <option value="diger">Diğer</option>

  </select>
<div id="div-diger">
        <input type="text" name="diger-dil" id="diger-dil"/>
</div>


JS

$(function(){
    $("#dil").change(function(){
        if($(this).val() == "diger"){
            $("#div-diger").show();
        }
        else{
            $("#div-diger").hide();
        }
    });
    $("#div-diger").hide();
});


JSFiddle Örneği

mysql veritabanına gün ay yıl olarak tarih ekleyemiyorum

Bu sorunu mysql'in

STR_TO_DATE('05/10/2019','%d/%m/%Y')

metodu ile çözebilirsin.

Yani SQL sorgusu şuna benzeyecek:

INSERT INTO [table_name] ([field_one], [field_two], [date_field]) VALUES([value_one],[value_two], STR_TO_DATE('05/10/2019','%d/%m/%Y'));

PDO errorCode() fonksiyonu hata döndürmüyor!

Diyelim ki şöyle bir veritabanı bağlantın var. ($db değişkeni PDO nesnesinin bir örneği)

$sorgu=$db->prepare("SELECT * FROM [table_name] WHERE [field_one]=:[field_one]");
$sorgu->execute(array(
    '[field_one]'=>[value]
));
$sonuc=$sorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if(!$sonuc){
    print $db->errorCode();
    print_r($db->errorInfo());
}


Bir hata var ama errorCode() sonucu 00000 gibi bir şey dönüyor. Sorun bu ise;

$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

satırını eklediğinde hata mesajını görüntüleyebilirsin.

17 Ekim 2017 Salı

Godaddy E-posta Gönderimi

Lokalde E-posta gönderebiliyor fakat Godaddy sunucularına upload ettiğinde gönderemiyorsan, aşağıdaki gibi bir method kullanabilirsin. İlginçtir host adresine "relay-hosting.secureserver.net" yazdığında credentials belirtmeden Godaddy hostingden eposta gönderilebiliyor. 

Gmail'e bile gönderdiyse sanırım her yere gidiyordur. :)

        public static string EpostaGonder(string eposta, string baslik, string icerik)
        {
            SmtpClient client = new SmtpClient();
            client.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.Network;
            client.EnableSsl = false;
            client.Host = "relay-hosting.secureserver.net";
            client.Port = 25;
         
            client.UseDefaultCredentials = false;

         
            MailMessage msg = new MailMessage();
            msg.From = new MailAddress("kimden@example.com");
            msg.To.Add(new MailAddress("kime@example.com"));
            msg.Subject = baslik;
            msg.IsBodyHtml = true;
            msg.Body = icerik;

            try
            {             
                client.Send(msg);
                return "OK";
            }
            catch (Exception ex)
            {
                return ex.Message;
            }
        }

7 Aralık 2015 Pazartesi

ipad apple logosunda takılı kalırsa


ipad apple logosunda takılı kalırsa aşağıdaki adımları sırasıyla uygula. Sonrasında ipad'i restore edebilirsin.
 • Cihazı kapat ya da tekrar başlat. Kapatamıyorsan kapanması için Uyut/Uyandır ve Home düğmelerine aynı anda birkaç saniye basık tut.

 • itunes açıkken USB kablosu sadece bilgisayara takılı durumda olsun.

 • Cihazın Home düğmesine basılı iken kablonun diğer ucunu da cihaza tak.

 • iTunes'a bağlan ekranı gelince Home düğmesini bırak, ekran gelmezse birkaç defa daha bu adımları tekrar et.

22 Ocak 2015 Perşembe

C#.NET Filemaker ODBC Bağlantısı

Adımlar


 1. Elindeki Filemaker versiyonuna uygun ODBC sürücüyü indir. İndirdiğin exe uzantılı dosya bulunduğu dizine sürücünün kurulum dosyasını çıkarıyor. Web sunucuya bu sürücüyü kur.

 2. Sürücünün 32 veya 64 bit olması arasında fark var. Çünkü ODBC sürücülerin konfigürasyonlarını yapacağın "ODBC Data Sources" aracını yükleyeceğin mimariye göre açman gerek.
  • 32 Bit sürücüyü konfigüre etmek için C:\Windows\SysWOW64\odbcad32.exe
  • 64 Bit sürücüyü konfigüre etmek için C:\Windows\System32\odbcad32.exe (Yönetimsel Araçlardan girdiğin bunu açar)

 3. Eğer sürücü kurulumunu doğru yaptıysan sürücüler sekmesinde "Filemaker ODBC" bulunuyor olmalı. Sistem DSN sekmesinden Ekle diyerek yeni bir DSN eklemelisin. Burası Filemaker sunucusunun IP adresini ve hangi veritabanını kullanacağını tanımladığın yerdir. Girdiğin bilgiler connection string'e benzer bir şekilde bağlantı bilgilerini içeren dosya oluşturup tüm kullanıcılar için bu yolu geçerli kılacaktır. İlerleyen aşamalarda connection string' e burada tanımladığın DSN adını yazman yeterli olacaktır.

 4. Uygulamana kodları yazarken System.Data.Odbc uzayı altındaki ODBCConnection sınıflarını kullan. Örnek olarak veri çekmek istediğinde yazacağın kod basit;

  OdbcConnection conn = new OdbcConnection("Dsn=DSN_ADI;uid=KULLANICI_ADI;pwd=PAROLA");
  OdbcDataAdapter da = new OdbcDataAdapter("select ALAN_ADI from TABLO_ADI", conn);
  DataSet ds = new DataSet();
  da.Fill(ds);


 5. Eğer 32 bit sürücüyü yüklediysen

  [Microsoft][ODBC Driver Manager] The specified DSN contains an architecture mismatch between the Driver and Application

  hatası alman olası. Bunun için veri çekmeye çalıştığın uygulamanı host eden web server'da sitenin "Application Pool" ayarlarından "Enable 32 Bit Applications" seçeneğini true yapman yeterli.