26 Eylül 2019 Perşembe

Tabloda Aktif Arama (JQuery)


HTML


<input type="text" class="form-control" id="search" name="search"/>
<table id="table" class="table table-striped table-bordered">
<tr>
  <th>Numara</th>
  <th>Ad Soyad</th>
  <th>Bölüm</th>
  <th>Sınıf</th>
</tr>
<tr>
  <th>123456789</th>
  <th>Ahmet Al</th>
  <th>Bilgisayar Mühendisliği</th>
  <th>2</th>
</tr>
.
.
.
</table>

JS


$("#search").on("keyup",
    function(){
      var value=$(this).val().toLowerCase();
      $("#table tr").filter(function(){
       $(this).toggle($(this).text().toLowerCase().indexOf(value) > -1)
      });
    });

Select Seçimine Göre Bir Input Gizle veya Göster


HTML

<select name="dil" id="dil">
        <option value="ing">İngilizce</option>
        <option value="alm">Almanca</option>
        <option value="isp">İspanyolca</option>
        <option value="fra">Fransızca</option>
        <option value="tr">Turkçe</option>
        <option value="diger">Diğer</option>

  </select>
<div id="div-diger">
        <input type="text" name="diger-dil" id="diger-dil"/>
</div>


JS

$(function(){
    $("#dil").change(function(){
        if($(this).val() == "diger"){
            $("#div-diger").show();
        }
        else{
            $("#div-diger").hide();
        }
    });
    $("#div-diger").hide();
});


JSFiddle Örneği

mysql veritabanına gün ay yıl olarak tarih ekleyemiyorumBu sorunu mysql'in

STR_TO_DATE('05/10/2019','%d/%m/%Y')

metodu ile çözebilirsin.

Yani SQL sorgusu şuna benzeyecek:

INSERT INTO [table_name] ([field_one], [field_two], [date_field]) VALUES([value_one],[value_two], STR_TO_DATE('05/10/2019','%d/%m/%Y'));

PDO errorCode() fonksiyonu hata döndürmüyor!


Diyelim ki şöyle bir veritabanı bağlantın var. ($db değişkeni PDO nesnesinin bir örneği)

$sorgu=$db->prepare("SELECT * FROM [table_name] WHERE [field_one]=:[field_one]");
$sorgu->execute(array(
    '[field_one]'=>[value]
));
$sonuc=$sorgu->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if(!$sonuc){
    print $db->errorCode();
    print_r($db->errorInfo());
}


Bir hata var ama errorCode() sonucu 00000 gibi bir şey dönüyor. Sorun bu ise;

$db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

satırını eklediğinde hata mesajını görüntüleyebilirsin.